Albatros Danışmanlık Hakkımızda

Hakkımızda

Hoşgeldiniz

Albatros Danışmanlık Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, tüm deniz kuvvetleri platformlarına, ticari gemilere ve bu platform/gemilerde görev yapan denizcilere oluşturulan eğitim programları ve gerektiğinde özel ihtiyaçlar için hazırlanacak olan eğitim paketleri dahilinde eğitim vermek üzere kurulmuş bir şirkettir.


Eğitmenlerimiz ve eğitim ekiplerimiz, yakın zamanda aktif hizmetten ayrılmış Deniz Subayları ve Astsubayları ile alan uzmanlarından oluşmaktadır. Bu eğitmenler ve ekipler, Görev Başında (OJT) yapılan eğitimden özel harekât eğitimlerine kadar denizcilik eğitiminin her aşamasını toplu veya bireysel eğitim yöntemleri ile icra edebilecek ve ihtiyaç duyulması halinde geliştirebilecek yetkinliğe sahiptir.


Eğitmenlerimizin içerikleri; Suüstü, Hava ve Sualtı harekatları, Gemi Kullanma, Deniz Havacılığı, Deniz Güvenliği, Özel Kuvvet Harekatları ve Mayın Harbi hakkında akademik ve bireysel eğitim konularını kapsamaktadır.


Albatros Danışmanlık tarafından oluşturulan ve verilen eğitimler, deniz kuvvetlerinin olası eğitim ihtiyaçları veya talepleri dikkate alınarak farklı eğitim paketleri olarak da hazırlanmış/hazırlanabilecektir.


Aynı zamanda donanmaların özel eğitim ihtiyaçları doğrultusunda "İhtiyaca Özel" eğitim paketleri hazırlamak da her zaman mümkündür. Bu eğitimlerin oluşturulması için uzmanlarımız, Eğitim Gereksinim İhtiyaç Analizi dahil "Eğitim Geliştirme Metodolojisini" kullanmaktadırlar.


Öte yandan firmamızın çözüm ortakları ile birlikte Liderlik, Takım çalışması, Helikopter Platform Sertifikasyonu ve Helikopter İniş/Kalkış eğitimleri, NATO AEODP-10 (STANAG 2143) (EOD Principles and Minimum Standards of Proficiency) ve ADivP-07 (Minimum Competency and Currency for NATO Divers) standartlarında özel eğitimler ve patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme gibi farklı konularda da eğitimler verilmekte ve ihtiyaca göre de geliştirilmektedir.


Amacımız, verdiğimiz eğitimler ile katılımcıların (eğitim alanlar) denizciliğin her alanında yeterli düzeyde faaliyet gösterebilecek kabiliyete kavuşturulmasıdır. Eğitimler tamamlandığında katılımcılarımız, gemileri ile uyum içinde verilen görevleri başarıyla yerine getirebilecek kapasiteye sahip olacaklardır.

Albatros Danışmanlık Misyonumuz

Misyonumuz


Albatros Danışmanlık

  •  Yerli / yabancı donanma ve ticari gemileri harekata hazırlamak, eğitim hazırlıklarını sürdürmek, güvenli bir şekilde seyir icra etmek ve suüstü kuvvetlerinin etkin kullanımına yardımcı olmak için; Modern yöntemler ve eğitim yardımcıları kullanarak seyir / gemi kullanma, makine işletme ve arızaya müdahale, yangınla mücadele ve hasar kontrol eğitimleri ve farklı harekat eğitimleri yürütmektir.

  •  Dünyanın her yerindeki su üstü gemileri ve denizaltılar için; yerli / yabancı deniz kuvvetleri birimlerine ve ticari gemilere ihtiyaç duyan her türlü eğitim ve denetim / belgelendirme yapabilen eğitim, kalite ve tesisleri ile dünyada referans alınan eğitim merkezi olmak.
  •  Geleceğin eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek öncü yöntem ve uygulamaları kullanan, standartları belirleyen, yaptıklarıyla gurur duyan ve eğitim vermesi ile gurur duyan bir kadroya sahip olmak.

Albatros Danışmanlık Vizyonumuz

Vizyonumuz


Albatros Danışmanlık
Albatros Danışmanlık Değerlerimiz

Değerlerimiz


Albatros Danışmanlık

 Eğitimde yenilikçi olmak,

 Çağdaş bilgi ve teknolojiyi hedeflemek,

 Yaratıcı, değişimi destekleyen ve sürdürülebilir kılmak,

 Birlikte çalışabilirlik,

 Etkili bir iletişim ve bilgi ağına sahip olmak,

 Kurumsallaşmak,

 Çevreyi ve doğal kaynakları korumak,

 Kursiyerlerin memnuniyetini hedeflemek,

 Olumlu eleştirilerle objektif değerlendirmeler yapmak,

  Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak.